ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

กระทรวงพาณิชย์ เคียงข้างประชาชน ทุกที่ทุกเวลา

MOC

บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียว i-Service

MOC ศูนย์รวมบริการกระทรวงพาณิชย์ ALL SERVICE

Moc Mix Version 100 3 23
Moc Mix Version 100 3 25
Moc Mix Version 100 3 27
Moc Mix Version 100 3 29
Moc Mix Version 100 3 31
All Gui55

MOC INFORMATION

Next statement date 1 ส.ค.59
Statement date 1 ก.ค.59
INDEX 06/16 M/M Y/Y A/A
CPI 107.05 0.03 0.38 -0.09
CORE-CPI 106.67 0.08 0.80 0.73
PPI 102.60 0.10 -1.30 -2.00
Mobile

MOC MOBILE APPLICATION.

บริการออนไลน์ ทุกที่ ทุกเวลา

Mobile

MOC-LIFE

Google

App

Win

Icon 03

MOC-SEARCH

Google

App

Win

Icon2

MOC-STATISTIC

Google

App

Win

Icon3

MOC-TRACKING

Google

App

Win

 

Main Menu