TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


DTN 6170.1 E79dee59097d8062dc0d2f969e773455
รู้ลึก รู้จริงโอกาสทางการค้าในแดนภารตะกับงานสัมมนา “India: Your Destiny, Your New Destination”
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
246235.1 75108920b97e3a3719aedb5564d8dbf8
‘พาณิชย์’ ลงนาม MOU กับจีน ร่วมพัฒนาการค้าและขยายการลงทุนกับประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
S  44081207 E8c9c9137919ef7e9752f856bd2befd0
“พาณิชย์” เผยผลการประชุม TIFA กับสหรัฐฯ แจงเหตุผลไม่ให้ขึ้นภาษีเหล็กกับอลูมิเนียมจากไทย โชว์ผลงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและแรงงาน ผลักดันการต่ออายุ GSP และการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
241225.1 B4fcc55c6eeab4387322a320df687844
พาณิชย์เผยผลการหารือรัฐมนตรีการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ให้ความสำคัญการค้าต้องราบรื่นหลัง UK ออกจาก EU
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
234421 3f267be3271bdb9a7f5485b1d1f6b541
อาเซียนประเมินความคืบหน้าแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
7764891528264 Ab0ee5d420904ef054eb346b1916d9b0
ไทยและอาเซียนเดินหน้าสร้างความตกลงการค้าบริการยุคใหม่
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Banner IndexHome26032561 1.2 Dd72e9ab1630a705a4f87f6a3bdeb3ff
“India: Your Destiny, Your New Destination” โอกาสของผู้ประกอบการไทยในแดนภารตะ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
7334627325050.1 715eadcffbfef98f97ab5b0d1f588813
ไทย-สหราชอาณาจักร หารือความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันหลัง Brexit
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
237302 5e13377a7faa91f8a687e365b31b773f
กรมเจรจาฯ จัดทำ Big data คลังข้อมูลการค้าไทย เชื่อมโยงอาเซียนเพื่อ SME ไทยใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more

Main Menu