TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Icon1
ขอบเขตงาน(TOR) จ้างลงประกาศโฆษณาในโทรทัศน์ เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
http://www.pwo.co.th/more_news.php?cid=259
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดหาผู้รับประกันภัยคุ้มครองข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ผลการพิจารณาจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 7/25
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ขอบเขตงาน(TOR) จ้างลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ผลการพิจารณาจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครผู้ซื้อข้าวสาร เพื่อนำไปผลิตและจำหน่าย
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
แก้ไขวันยื่นซองรับสมัครผู้ซื้อข้าว เพื่อนำไปผลิต และจำหน่าย
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more

Main Menu