TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศรับสมัครงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกาศผลสอบ

Dbd
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ข่าวทั่วไป

Dbd
คำขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
คำขอมีบัตรตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
คำขอมีบัตรตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
คำขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
คำขอโอนย้ายมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.