Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


19076656
ประกาศราคากลาง การการจ้างเหมาออกแบบ /ตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ และออกแบบป้าย Hanging Banner งานแสดงสินค้า Texworld (Spring/Summer) 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19076656
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่าเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366635006 Volume 24
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่/คูหามาตรฐานในงานแสดงสินค้า Texworld (Spring/Summer) 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
211671
การประกวดราคาเช่าพาหนะคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนงานแสดงสินค้า VICENZAORO สาธารณรัฐอิตาลี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160910423
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเช่ารถสำหรับแขกพิเศษ EX1 - EX2 ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานทั่วไป โครงการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ ๖๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
200028867 003
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่า โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยในงานแสดงสินค้า March
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
211402
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
159326969
สำนักบริหารกลาง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานแผนและอำนวยการ สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 (ตึกริมน้ำ)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Please publish modules in offcanvas position.