Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 7 ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 (3 วัน) เวลา 8.00 – 17.00 น. (รายละเอียดโปรดคลิก)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญสมัครสัมมนา หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ จูงใจลูกค้าบน e-Commerce” วันที่ 1 มิ.ย. 60 รายละเอียดคลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
166946
โครงการฝึกอบรม ต้นกล้า โก อินเตอร์ ประจำปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
166921
โครงการฝึกอบรม ต้นกล้า โก อินเตอร์ ประจำปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ ครบเครื่อง เรื่อง สัญญาเช่า " วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ ครบเครื่อง เรื่อง สัญญาเช่า " วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม...หลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 จากเดิมห้อง AEC ชั้น 9 เปลี่ยนเป็น..ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more

Main Menu