TH  EN  

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561 " ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาคารอินแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน” วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รายละเอียดคลิก!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 5 (7-8 มี.ค.61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” (23 ก.พ. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 (7-8 ก.พ. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu