Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา “SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Grand ballroom โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัด นครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 3 ที่ จ.เชียงราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Article2
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 1/2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกัน กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรมเรื่อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ”
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
สมัครอบรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการประเมินมูลค่ากิจการ !!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu