TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการยกระดับสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
16220705
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Creative Lab
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการต่อยอดองค์ความรู้ SME สู่ Smart Enterprises ผ่านสื่อออนไลน์ www.dbdacademy.com เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.61-31 ก.ค.61 เปิดเรียน 30 พ.ค.61 ปิดเรียน 15 ต.ค.61(นับชั่วโมง CPD ได้) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าอบรมสร้างอาชีพกับหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" (2 วัน)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
225300
หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 132
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16354126
หลักสูตร "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter 4.0 Plus" รุ่นที่ 16
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าอบรมหลักสูตร "ปั้นยอดขายโต Go Online" ทั่วประเทศ 30 รุ่น
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu