TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดคูหาเพื่อให้ข้อมูล/คำปรึกษาและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-Active โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล ปี ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินโครงการนิทรรศการผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
140386349
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่บริการอัจฉริยะ (Smart Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

No stories found!

Main Menu