TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

87158796
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบริการรับแขกพิเศษและคณะผู้แทนการค้าโครงการ African Solution ๒๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการออกแบบคูหานิทรรศการภายในงานแสดงสินค้า Maison & Objet ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รับแขกสนามบินสำหรับโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพเอเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ในรูปแบบการจัด Mini Exhibition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพร้อมบริการโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพเอเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ในรูปแบบการจัด Mini Exhibition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ แบรนด์นักออกแบบ/ผู้ประกอบการไทย โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี ๒๕๖๑ (DEmark) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการโครงการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า ณ กรุงฮานอย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าพาหนะรถตู้สำหรับโครงการคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380030673 Transaction 3D
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างตกแต่งและรื้อถอนคูหา Thailand Pavilion ในงานแสดงสินค้า Automechanika 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
242045
ประกาศราคากลาง: จ้างเหมาการดำเนินงานด้านประสานงานโครงการ (สคต.ลอสแอนเจลิส)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
242046
ประกาศราคากลาง: จ้างเหมาการดำเนินการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย อีเมล์) (สคต.ลอสแอนเจลิส)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu