Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 2 (23-24 ม.ค. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"(จ.เพชรบุรี) ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ และค่าที่พักให้ผู้เข้าสัมมนา)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 14-15, 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 (4 วัน)เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา (รายละเอียดโปรดคล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 1 (17-18 ม.ค. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้สนใจเข้สร่วมสัมมนา "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาตร์ทางเศรษฐกิจ ผ่าน FTA" ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา “SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Grand ballroom โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัด นครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu