TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าอบรมสร้างอาชีพกับหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" (2 วัน)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้าง Content ให้ลูกค้าเห็นแล้วจดจำ" วันที่ 16-17 พ.ค.61
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญร่วมงาน Biz Space Startup Solution for SME กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ Multifunction Hall ชั้น 10 C asean (ซีอาเซียน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายละเอียด คลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่" ในวันพุทธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าอบรมหลักสูตร "ปั้นยอดขายโต Go Online" ทั่วประเทศ 30 รุ่น
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 8 (25-26 เม.ย.61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม”รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 - 16, 22 - 23 พฤษภาคม 2561 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา (รายละเอีย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu