ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสาย LAN ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสาย LAN ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (บริเวณทางเข้า-ออกลานชั้น 12 โซน สป.B)
ซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (บริเวณทางเข้า-ออกลานชั้น 12 โซน สป.B)
ซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 30910)
ซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 30910)
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซื้อโช๊คประตูไม้บานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 31014)
ซื้อโช๊คประตูไม้บานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 31014)
ซื้อก๊อกซิงค์อ่างล้างจานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 30918)
ซื้อก๊อกซิงค์อ่างล้างจานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้อง 30918)
ซื้อของที่ระลึกในการเดินทางไปราชการ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซื้อของที่ระลึกในการเดินทางไปราชการ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อถ่านโทรศัพท์ไร้สายเพื่อใช้ในราชการของอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ซื้อถ่านโทรศัพท์ไร้สายเพื่อใช้ในราชการของอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่น 27 ปีงบประมาณ 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่น 27 ปีงบประมาณ 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่น 27 ปีงบประมาณ 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่น 27 ปีงบประมาณ 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อต้นชาฮกเกี้ยน ดินปลูก และอิฐบล็อกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อต้นชาฮกเกี้ยน ดินปลูก และอิฐบล็อกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อดรัมสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อดรัมสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อสีน้ำทาภายนอกและอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อสีน้ำทาภายนอกและอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมรั้วกั้นเก็บขยะข้างศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมรั้วกั้นเก็บขยะข้างศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อหลอดไฟสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
ซื้อหลอดไฟสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะกลางและโต๊ะข้างเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะกลางและโต๊ะข้างเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์
ซื้อของขวัญสำหรับมอบให้ชาวต่างประเทศ
ซื้อของขวัญสำหรับมอบให้ชาวต่างประเทศ