สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน
ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (31 ก.ค. 2558)
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (31 ก.ค. 2558)