สัญญา
สัญญา
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.32/2561)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.32/2561)
สัญญาซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องเเม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.6/2561)
สัญญาซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องเเม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.6/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมผนังภายนอกอาคาร บริเวณชั้น 3-5 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปี2561 (สญ.31/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมผนังภายนอกอาคาร บริเวณชั้น 3-5 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปี2561 (สญ.31/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมกันซึมเเละซ่อมผนังห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี2561 (สญ.30/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมกันซึมเเละซ่อมผนังห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี2561 (สญ.30/2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.29/2661)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.29/2661)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าเเละธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปี 2561 (สญ.25/2561)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าเเละธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปี 2561 (สญ.25/2561)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academ) 2561 (สญ.4/2561)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academ) 2561 (สญ.4/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.24/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.24/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อ Social Media งบประมาณ 2561 (สญ.23/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อ Social Media งบประมาณ 2561 (สญ.23/2561)
ซื้อพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบ 2561 (สญ.3/2561)
ซื้อพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบ 2561 (สญ.3/2561)
ซื้อขายเเละอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 2561 (สญ.2/2561)
ซื้อขายเเละอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 2561 (สญ.2/2561)
เช่ารถยนต์ประจำตำเเหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.5/2561)
เช่ารถยนต์ประจำตำเเหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.5/2561)
เช่าหม้อเเปลงไฟฟ้าของอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
เช่าหม้อเเปลงไฟฟ้าของอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปี 2561 (สญ.22/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปี 2561 (สญ.22/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.20/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.20/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.19/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.19/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.18/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.18/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.17/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.17/2561)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2561 (สญ.16/2561)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2561 (สญ.16/2561)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลาง อาคารกระทรวงพณิชย์ โครงการระยะที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.15/2561)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลาง อาคารกระทรวงพณิชย์ โครงการระยะที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.15/2561)
จ้างรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.14/2561)
จ้างรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.14/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4,L5 เเละ L6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.13/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4,L5 เเละ L6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.13/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการพาณิชย์ (PMOC) 2561 (สญ.12/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการพาณิชย์ (PMOC) 2561 (สญ.12/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.11/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.11/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.10/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.10/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.9/2561)
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.9/2561)
จ้างเหมาบริการตวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.8/2561)
จ้างเหมาบริการตวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.8/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof เเละส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof เเละส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.3/2561)
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.3/2561)