Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 37 stories

Ops
ยกระดับร้านค้าชุมชน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ตรวจสอบภาวะราคาสินค้า
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
มอบนโยบายการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
สวดมนต์ภาวนา
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 35 stories

Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (แบบชว.3003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dtn
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการเจรจาการค้าเสรีและภารกิจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
1380030673 Transaction 3D
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ราย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 2 (23-24 ม.ค. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"(จ.เพชรบุรี) ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ และค่าที่พักให้ผู้เข้าสัมมนา)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 5 ในวันที่ 14-15, 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 (4 วัน)เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา (รายละเอียดโปรดคล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.