Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 30 stories

Ops
พัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 7
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ตรวจสอบราคาสินค้า
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางตลาด e-Commerce
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 24 stories

Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

477765179
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อก้าวสู่บริการอัจฉริยะ (Smart Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380030673 Transaction 3D
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164451372
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่ารับรองพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.