TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน “Local Franchise Roadmap” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น (สำนักงานรัฐมนตรี 9 มี.ค. 61)

176
09.03.61

March 9 1

          กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน Local Franchise Roadmap ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบการบริหารแบบมีมาตรฐาน ยกระดับความน่าเชื่อถือให้เทียบเท่าแฟรนไชส์แบรนด์ดัง แฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการจะได้รับการคัดเลือก อบรม และบ่มเพาะกันเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อจบโครงการจะมีแฟรนไชส์ดีๆ ออกสู่ตลาดให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานเลือกลงทุนอีกเพียบ ส่งผลดีแน่นอนต่อการกระตุ้นศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เกื้อหนุนกันได้อย่างลงตัว ดีดตัวเลขคิดเป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้านบาท

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานการเปิดงาน Local Franchise Roadmap กล่าวว่า ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน Local Franchise Roadmap ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กิจกรรมนี้นับเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางชีวิตให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินภารกิจต่อยอดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างจริงจัง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากความยากจนและกลายเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ ผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การอบรมสร้างอาชีพร้านอาหาร เสริมสวย และแม่บ้านมืออาชีพ รวมไปถึงการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ราคาประหยัดให้เป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มีรายได้น้อยเสมอมา 

 การเปิดงาน (kick off) ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) ได้เกิดความตระหนักรู้และเดินเข้าสู่เส้นทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองบนมาตรฐานคุณภาพ     การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 200 ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือก และตรวจเช็คสุขภาพของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่เป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการฯ คือ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัว ณ สถานประกอบธุรกิจของแต่ละรายจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าร่วมการดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อเรียนรู้  การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ

          “เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จะสามารถใช้เครื่องหมาย DBD Franchise Standard       ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และกระทรวงพาณิชย์จะนำไปร่วมออกบูธงานแฟร์ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียง           ในประเทศ เช่น Thai Franchise & SME Expo, Smart SME Expo, Thailand Franchise & Business Opportunity (TFBO) เป็นต้น สำหรับโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2561 นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานวันนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลุดพ้นจากความยากจนด้วยแฟรนไชส์ (Prosper with Franchise) โดยจะนำเสนอถึงความพิเศษของธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสามารถเดินออกจากกับดักความยากจนได้ เพราะการเริ่มต้นธุรกิจด้วยแฟรนไชส์จะมีพี่เลี้ยงช่วยมาบริหารงาน ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ทำให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศมีโอกาสสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เกิดการจ้างงานและเกิดความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์แฟรนไชส์” ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ทำให้สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้รับฟังการเสวนาจากธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จใน 3 ธุรกิจ ได้แก่ ก๋วยเตี่ยวแม่ศรีวรรณ, น้ำหอมกัลยา และอินทนิลอีกด้วย” รมว. กล่าวเพิ่มเติม

          “ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 200 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 108 ราย และต่างจังหวัดจำนวน 92 ราย อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายว่ากิจกรรม Local Franchise Roadmap จะช่วยเพิ่มจำนวนธุรกิจ   แฟรนไชส์ให้พัฒนาได้อย่างมีศักยภาพทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคและนักลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) สามารถขยายธุรกิจและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ฯ กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมให้ก้าวไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานให้มีอาชีพเป็นของตัวเองด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และมีรายได้ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้      มากถึง 100 ล้านบาท ” รมว. กล่าวในท้ายที่สุด

----------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu