TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ (4 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ)

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 296
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 202
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

จีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งที่ 4 ในรอบ 3 ปี

 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560
 • 363
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

เทสลาปรับปรุงระบบชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบของประเทศจีน

 • วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560
 • 237
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนขยายตัวร้อยละ 80

 • วันพุธ, 25 ตุลาคม 2560
 • 255
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

พาณิชย์จับมือสมาคมการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป (FTA) ดันผู้ประกอบการไทย บุกตลาดยุโรป

 • วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560
 • 449
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

"Made in Foshan" : "ก้าวออกไป" บูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลก

 • วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560
 • 172
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

ภาวะการค้าบริการไทย-สหรัฐ เดือนสิงหาคม 2560

 • วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560
 • 366
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถานการณ์ข้าวโลก เดือนพฤษภาคม 2560

 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 • 751
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

Main Menu