ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59

 • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

59th Bangkok Gems & Jewelry Fair

 • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

The 59th Bangkok Gems & Jewelry Fair

 • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2560

 • ช่วงวันที่: 08/03/60 ถึง 12/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน 2560

 • ช่วงวันที่: 19/04/60 ถึง 23/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมพิเศษส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT ในงาน THAIFEX 2017

 • ช่วงวันที่: 31/05/60 ถึง 04/06/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560

 • ช่วงวันที่: 07/09/60 ถึง 10/09/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu