TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นจากราคาผักสดและผลไม้ อาหารสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา

579
01.11.60

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค.2560 เท่ากับ 101.38 สูงขึ้นจากเดือน ก.ย.2560 ร้อยละ 0.16 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ต.ค.59) สูงขึ้นร้อยละ 0.86

ราคาสินค้าและบริการสำคัญที่สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ผักสดและผลไม้ปรับสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ และราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศปรับสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบมีแผนขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งการปรับสูงขึ้นของราคาบุหรี่ สุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ในเดือนที่ผ่านมา และนมสด กาแฟผงสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป ค่าเช่าบ้าน ขณะที่เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ปรับราคาลดลง

Main Menu