วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องชั่งสปริง)


เพื่อให้การใช้เครื่องชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องชั่งสปริง) แบบหน้าปัดกระจกถูกต้องเที่ยงตรงอยู่เสมอ  จึงแนะนำวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่ง  ดังนี้
  วิธีใช้
     
* 
ตั้งเครื่องชั่งให้ได้ระดับกับพื้นราบ (เครื่องชั่งสองหน้า หากไม่ได้ระดับเข็มจะไม่ตรงกัน)
        *  ถาดชั่งต้องมีหมายเลขตรงกับเครื่องชั่ง และสะอาด
        *   ก่อนชั่ง เข็มจะต้องตรงศูนย์ (0) ถ้าไม่ตรง ให้ปรับให้ตรงด้วยวิธีใช้คีมหมุนน๊อตใต้ถาดชั่ง
        *   อย่าชั่งน้ำหนักเกินพิกัดกำลังของเครื่องชั่ง
          การชั่งให้วางสิ่งของตรงบริเวณกึ่งกลางของถาดชั่ง
        *  อย่าวางสิ่งของลงบนถาดชั่งด้วยวิธีกระแทก
        ถ้าชั่งสิ่งที่ไม่สะอาด  ควรห่อหุ้มเสียก่อน
   การเก็บรักษา
      
* 
เมื่อไม่ใช้เครื่องชั่ง  ไม่ควรวางสิ่งของไว้บนถาดชั่ง
         ระวังอย่าให้น้ำเข้าไปในเครื่องชั่ง
         *  ควรตั้งเครื่องชั่งไว้ในที่ไม่มีฝุ่นผงและความชื้น
  คำเตือน
       
  การใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้อง  ผู้ใช้อาจมีความผิดทางอาญา
         
*    เมื่อสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง  ให้สอบเทียบกับตุ้มน้ำหนักที่มีตราเครื่องหมายคำรับรอง(ตราครุฑ)
                ถ้าไม่มีตุ้มน้ำหนักให้สอบเทียบน้ำหนักสิ่งของกับเครื่องชั่งอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
         
  เมื่อปรากฏว่าเครื่องชั่งไม่ถูกต้องหรือเกิดชำรุดเสียหาย  ห้ามใช้เด็ดขาด ให้จัดหาทดแทนใหม่
               

กลับหน้าหลัก