รายชื่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดเชียงใหม่

เอสโซ่

ที่

ชื่อ

ที่อยู่

ถนน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาหนองหอย

401/2

เชียงใหม่-ลำพูน

วัดเกตุ

เมือง

เชียงใหม่

2

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาเจริญเมือง

324

เจริญเมือง

วัดเกตุ

เมือง

เชียงใหม่

3

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์

218 ม.1

เชียงใหม่-ฮอด

ป่าแดด

เมือง

เชียงใหม่

4

หจก.มณีนพรัตน์ปิโตรเลียม

113 ม.5

มหิดล

หนองหอย

เมือง

เชียงใหม่

5

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์

245

มหิดล

ช้างคลาน

เมือง

เชียงใหม่

6

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาแม่ริม

65/9

โชตนา

ช้างเผือก

เมือง

เชียงใหม่

7

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาท้ายวัง

9

ท้ายวัง

ช้างม่อย

เมือง

เชียงใหม่

8

หจก.ซุปเปอร์ปั้มเปอร์

387

มหิดล

หนองหอย

เมือง

เชียงใหม่

9

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์

99 ม.5

เชียงใหม่-ลำปาง

หนองป่าครั่ง

เมือง

เชียงใหม่

10

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาวัดเจ็ดยอด

44

เชียงใหม่-ลำปาง

ช้างเผือก

เมือง

เชียงใหม่

11

หจก.เล้งอินทนนท์

29 ม.4

เชียงใหม่-ฮอด

ข่วงเปา

จอมทอง

เชียงใหม่

12

มิตรอรัญ

39 ม.4

โชตนา

ปงตำ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

13

หจก.อ่างขางเซอร์วิส

384 ม.1

โชตนา

แม่ข่า

ฝาง

เชียงใหม่

14

หจก.ศักดิ์สิทธิ์(พร้าว)บริการ

116 ม.1

สันทราย-พร้าว

เขื่อนผาก

พร้าว

เชียงใหม่

15

บจ.เชียงใหม่อุทัยพาณิช

124/2

โชตนา

ช้างเผือก

เมือง

เชียงใหม่

16

บจ.เพชรพิพัฒน์

264 ม.1

โชตนา

ริมใต้

แม่ริม

เชียงใหม่

17

สหพีรกิจค้าน้ำมัน

479 ม.5

สันป่าตอง-บ้านกาด

บ้านกาด

แม่วาง

เชียงใหม่

18

อ.พัฒนา

99 ม.3

บ้านกาด-แม่วาง

บ้านกาด

แม่วาง

เชียงใหม่

19

ปั๊มน้ำมันสมฤทธิ์

175 ม.2

ฝาง-ท่าตอน

ท่าตอน

แม่อาย

เชียงใหม่

20

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาสันกำแพง

158 ม.8

เชียงใหม่-สันกำแพง

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

21

รุ้งทวีบริการ

55 ม.4

เชียงใหม่-สันทราย

สันทรายหลวง

สันทราย

เชียงใหม่

22

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาสันทราย

338 ม.3

เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด

สันทรายน้อย

สันทราย

เชียงใหม่

23

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาแม่โจ้

418 ม.5

เชียงใหม่-พร้าว

หนองหาร

สันทราย

เชียงใหม่

24

หจก.นวกิจบำรุง

35/1 ม.1

เชียงใหม่-ฮอด

สันกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

25

บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ สาขาสารภี

369 ม.5

เชียงใหม่-ลำปาง

ยางเนิ้ง

สารภี

เชียงใหม่

26

พินธวัช

332

คลองชลประทาน

หนองควาย

หางดง

เชียงใหม่

กลับหน้าเดิม