หน้า 1 

 ไปหน้า  [2[3]


ชื่อผู้ผลิต

บริษัท สันติภาพ ( ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ( นายแก้ว รัชตสวรรค์)

ที่อยู่

88 หมู่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง ชา กาแฟกระป๋อง และอาหารมังสวิรัต

ชื่อการค้า

นกพิราบ, PIGEON ,KOF - T, เจ - ฟูดส์

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.กรุงเทพฯ 2. ชลบุรี 3.สงขลา

-ภายนอกประเทศ

1.จีน 2. ออสเตรเลีย 3. สหรัฐอเมริกา


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรฝาง จำกัด ( นายยุทธศักดิ์ เสถียรติยางกูร)

ที่อยู่

221 ถนนฝาง - บ้านคาย หมู่ที่ 17 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053 ) 452074-5 โทรสาร (053) 452425

ประเภทผลิตภัณฑ์

ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ ข้าวโพด เห็ดบรรจุกระป๋อง

ชื่อการค้า

UNGKURA

ตลาด

-ภายในประเทศ

-ภายนอกประเทศ

1. ญี่ปุ่น 2. มาเลเซีย 3. ยุโรป


 

ชื่อผู้ผลิต

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป (ฝาง) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด)

ที่อยู่

777 ถนนพระบารมี หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. (053) 541909 โทรสาร (053) 451909

ประเภทผลิตภัณฑ์

ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ลำไยในน้ำเชื่อม ฯลฯ

ชื่อการค้า

ดอยคำ

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.กรุงเทพฯ 2. เชียงใหม่ 3. เชียงราย

-ภายนอกประเทศ


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัทเชียงใหม่ธนาธร จำกัด

ที่อยู่

98 หมู่ 1 ถนนโชตนา ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. ( 053) 451554 โทรสาร ( 053 ป 451598

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส้มสายน้ำผึ้ง

ชื่อการค้า

ส้มธนาธร

ตลาด

-ภายในประเทศ

1. กรุงเทพฯ 2. หาดใหญ่

-ภายนอกประเทศ

1.ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 2. เขมร


ชื่อผู้ผลิต

บริษัทสวนส้มทรายทองเชียงใหม่ จำกัด

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลแม่สุน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. ( 053 ) 451315 โทรสาร ( 053) 451562

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มผิวทอง ส้มฟรีมองต์ บรรจุกล่อง

ชื่อการค้า

HONEY QUEEN ,ROYAL BEE ,ตราตะวัน

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.กรุงเทพฯ 2.สงขลา 3. เชียงใหม่

-ภายนอกประเทศ


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัทรอแยลการเกษตร จำกัด

ที่อยู่

292 หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทร. (053) 297240, 298018 - 9 โทรสาร (053ป 297240

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้แปรรูป

ชื่อการค้า

สามแม่ครัว

ตลาด

-ภายในประเทศ

1. ทุกภาค

-ภายนอกประเทศ


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท เคซีเชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (นายองอาจ กิตติคุณชัย)

ที่อยู่

191 ถนนสันป่าตอง- บ้านกาด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

ชื่อการค้า

เค ซี

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.กรุงเทพฯ

-ภายนอกประเทศ

1.อ่องกง 2. สิงค์โปร์ 3. สหรัฐอเมริกา


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักสื จำกัด (นายสงวน เรืองศิริ)

ที่อยู่

193 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ( 053) 420568-9 โทรสาร ผ053ป 420570

ประเภทผลิตภัณฑ์

นมผึ้ง น้ำผึ้ง เกสรดอกไม้

ชื่อการค้า

ตราฟลอเรีย

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.เชียงใหม่ 2.กรุงเทพฯ

-ภายนอกประเทศ

1.ไต้หวัน 2. ญี่ปุ่น


 

 

ชื่อผู้ผลิต

โรงงาน จิง จิง เฮียง ( นายสันติ ศรีวราสาสน์)

ที่อยู่

117 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 260211, 816100 โทรสาร (053) 302471

ประเภทผลิตภัณฑ์

กุนเชียง หมูหยอง

ชื่อการค้า

จิง จิง เฮียง

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.เชียงใหม่

-ภายนอกประเทศ


 

ชื่อผู้ผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรผลไม้

ที่อยู่

87/1 หมู่ที่ 7 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 297424 โทรสาร (053ป 299896

ประเภทผลิตภัณฑ์

กระเทียมดอง ท้อดอง มะม่วงดอง บ๊วยดอง ขิงดอง ผลไม้แช่อิ่ม

ชื่อการค้า

เกรียงไกรผลไม้

ตลาด

-ภายในประเทศ

1.เชียงใหม่ 2.กรุงเทพฯ 3.นครราชสีมา

-ภายนอกประเทศ

1.ญี่ปุ่น 2.สิงค์โปร์


 

ชื่อผู้ผลิต

บริษัท ลีโอฟูดส์ จำกัด (นายชาญชัย วิเศษณัฐ )

ที่อยู่

178 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 834582

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหารแช่แข็ง

ชื่อการค้า

บริษัท ลีโอฟูดส์ จำกัด

ตลาด

-ภายในประเทศ

-ภายนอกประเทศ

ญี่ปุ่น

กลับหน้าหลัก

ไปหน้า  [2[3]