ปี ๒๕๕๐ ปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๘๐พรรณษา.......
| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | คุยกับพาณิชย์จังหวัด | หน่วยงาน | ติดต่อหน่วยงาน | เว็บ PCOCจังหวัดเชียงราย | ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า |

..Google: Yahoo: MSN: ส่ง e-mail สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ราคาสินค้า / อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ถัวเฉลี่ย
 
( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า
ราคาสินค้าเกษตร
* ราคาสินค้าเกษตรจาก
* ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาวัสดุก่อสร้าง
*ราคาวัสดุก่อสร้างจาก สำนักดัชนีการค้า
|ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด |คม ชัด ลึก | มติชน | ผู้จัดการ | แนวหน้า| ฐานเศรษฐกิจ | ประชาชาติธุรกิ |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5371 1782 โทรสาร 0 5371 7369