ปี ๒๕๕๐ ปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๘๐พรรณษา.......
| หน้าแรก

..Google: Yahoo: MSN: ส่ง e-mail สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ประวัติสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อ สำนักงานเศรษฐการจังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 และปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ในบริเวณศาลากลาง หลังเก่า อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000 โทร. (053) 711782 โทรสาร (053) 717369 โดยมี นางวิภาดา ตรีสัตย์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชียงราย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน และมีผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายนามดังต่อไปนี้

 

1. นายประเสริฐ มัณฑะจิตร พ.ศ. 2496 - 2511
2. นายประเวศน์ โมณยะกุล พ.ศ. 2511 - 2514
3. นายเศรษฐชัย พูมจรรยา พ.ศ. 2514 - 2516
4. นายรื่น กาญจนเสถียร พ.ศ. 2516 - 2521
5. นายกระแส บุษปะเกศ พ.ศ. 2522 - 2523
6. พ.ต.อำนาจ ยันตะภาพ พ.ศ. 2523 - 2524
7. นายนิกร อริยวงศ์ พ.ศ. 2524 - 2531
8. นายสำราญ โสตถิเสาวรภย์ พ.ศ. 2531 - 2534
9. นายวิจักร วิเศษน้อย พ.ศ. 2534 - 2536
10. นายวัยรักษ์ วลัยรัตน์ พ.ศ. 2536 - 2538
11. นางศิรินาถ เซ็นนันท์ พ.ศ. 2538 - 2539
12. นายนาวิน เทพวงษ์ พ.ศ. 2539 - 2543
13. นางศิรินาถ เซ็นนันท์ พ.ศ. 2544 - 2547
14. นายหวล ตรีสัตย์ พ.ศ. 2547 - 2548
15. นางวิภาดา ตรีสัตย์ พ.ศ. 2548 - 2551
16. นายนาวิน เทพวงษ์ พ.ศ. 2551 - 2552
17.

 


 


|ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด |คม ชัด ลึก | มติชน | ผู้จัดการ | แนวหน้า| ฐานเศรษฐกิจ | ประชาชาติธุรกิ |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0 5315 0200-1 โทรสาร 0 5317 7349 E-mail : cr4@moc.go.th
www.moc.go.th/chiangrai