ประวัติ
บทบาทหน้าที่
ข้อมูลจังหวัด
โครงสร้าง
บริการข่าวตลาด
บริการสารพาณิชย์
สถิติข้อมูล
เชื่อมโยง
หน่วยงานราชการใน จ.ลำปาง
 
 
 
 
 

 

 

 
พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปริมาณ น้ำหนัก ปริมาตรไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้บนหีบห่อ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการ แจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 
 
จังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผา จ.ลำปาง หอการค้าจ.ลำปาง สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปางและหน่วยงานอื่นๆร่วมจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์'47 ครั้งที่ 17ระหว่างวันที่ 2-12 ธันวาคม 2547....(อ่านต่อ)
 
 
 • การประชุม หารือ กับคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อ ค้าอย่างไรกับจีนจึงจะประสบผลสำเร็จ...(อ่านต่อ)
 • พิธีประกาศการประกวดธุรกิจดีเด่นภาคเหนือและมอบโล่(YNMA) ครั้งที่ 3 ที่วิทยาลัยโยนกจังหวัดลำปาง...(อ่านต่อ)
 • รายงานการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (FUKUOKA, OITA)ระหว่างวันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2547....(อ่านต่อ)
 • รายงานการเดินทางไปส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเซรามิก
  ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ...(อ่านต่อ)
 • กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม....( อ่านต่อ )
 • การฝึกอบรมตามโครงการสร้างนักการตลาดชุมชนและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ทุกระดับตลาด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง...(อ่านต่อ)
 • การจัดงานรณรงค์บริโภคการกินไก่และไข่ไก่....(อ่านต่อ)
 • บัญชีเงินเดือนข้าราชการใหม่จากกรมบัญชีกลาง..(คลิกที่นี่)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบเงินค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุเอื้ออาทรรายแรกของจังหวัดลำปาง....(อ่านต่อ)
 • งานถนนคนลำปาง....(อ่านต่อ)
 • สถานการณ์ไข้หวัดนกจังหวัดลำปาง......(อ่านต่อ)
 • การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.......(อ่านต่อ)
 • ตลาดนัดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.....(อ่านต่อ)
 • สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ปี 2546 และแนวโน้ม ปี 2547....(อ่านต่อ)
 • รมว.พาณิชย์ เปิดงานลำปางเซรามิคแฟร์ 2546.........(อ่านต่อ)
 • ที่ปรึกษา รมช.พณ.และ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บริเวณห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง ......(อ่านต่อ)
 • การคิดคำนวนอัตราภาษีรถยนต์ แบบใหม่ ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน ......(อ่านต่อ)


FastCounter by bCentral

 
Web หน่วยงานกระทรวงพาณิชย
 
Web พาณิชย์จังหวัด
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัดชั้นสอง ถนนลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 
โทร.0 5426 5022-3 โทรสาร 0 5426 5024
 
E-mail: lp_ops@moc.go.th