ศุลการกรท่าลี่ พร้อมรองรับ AEC.58 หลังนักลงทุนคึกคัก

ด่านท่าลี่

ตลาดชายแดนไทย-ลาว คึกคัก ด่าน อ.ท่าลี่ จ.เลย หลังสถานการณ์ภายในประเทศดี นักลงทุนมีความเชื่อมั่น พร้อมรองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 58 เชื่อเป็นผลดีต่อประเทศ…
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ จ.เลย บรรยากาศการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เป็นไปอย่างคึกคัก ภายหลังจากนักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทย การค้าคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค้าการนำเข้า–ส่งออก ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยการขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบาย เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความพร้อม และสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองหลวงพระบางระยะทางเพียง 343 กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางไปยังประเทศจีน ด้วยระยะทางที่สั้น ประหยัดเวลาการขนส่งได้เป็นอย่างดี พร้อมเตรียมการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ให้บริการให้มีความทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ด้วย

นายสนธยา ดวงแข หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ระบุว่า นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าต่อไทยมากขึ้น ภายหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร โดยการค้าทางด้านด่านศุลกากรท่าลี่ มีการขายตัวเติบโตเพิ่มมากขึ้น ประเทศลาวยังคงเป็นตลาดการค้าที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยจำนวนมาก และยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งการสร้างถนน เขื่อน จึงส่งผลดีต่อไทยที่สามารถส่งออกสินค้าด้านวัสดุก่อสร้าง ขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นจำพวกสินค้าทางการเกษตร ถั่วลิสง เป็นต้น

นายสนธยา กล่าวต่อว่า การค้าชายแดนด้าน จ.เลย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมามีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท โดยเฉพาะภาคการส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝั่ง สปป.ลาว มีการก่อสร้างเขื่อนไชยบูลี ระยะเวลา 8 ปี มีการสั่งสินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากมีอัตราการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10-30 เปอร์เซ็นต่อปี ปริมาณของรถบรรทุกสินค้าและรถส่วนบุคคล เข้า-ออก เฉลี่ยปีละ 60,000 คัน บุคคลและนักเที่ยวเข้า-ออก เฉลี่ยปีละ 200,000 คน และเพื่อให้ด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นด่านที่มีความสะดวกสบาย ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสามารถรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และส่วนการให้บริการทั้ง ตรวจคนเข้าเมือง ส่วนศุลกากรให้มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำรถ X-ray Mobile มาให้ในการตรวจสอบสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร รองรับการค้า และระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบด้วย.

 

Cr : http://www.uasean.com/

กิจกรรมกจับคู่ธุรกิจ (Buisness Matching) และการจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตรแบบมีสัญญา ( Contract Farming)

กิจกรรมกจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตรแบบมีสัญญา ( Contract Farming)

ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมกระดุมเงินกระดุมทอง  โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

 

IMG_0220 IMG_0326 IMG_0218 IMG_0177 IMG_0174 IMG_0160 IMG_0133 IMG_0131 IMG_0113 IMG_1100 IMG_0172 IMG_0171 IMG_0155 IMG_0095 IMG_0071 IMG_1209

การประชุมคณะแต่งตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมณะแต่งตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีผู้แทนจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนฝ่ายทหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โดยแจ้งถึงความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 คณะ

–  คณะทำงานด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

–  คณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง โดยแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

–  คณะทำงานด้านโคร้งสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร

 

_MG_0285

 

_MG_0293

 

 

 

ภาพกิจกรรมโดย : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

อาเซียนเผยสถิติเศรษฐกิจภาพรวมปี 2013

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเปิดเผยสถิติเศรษฐกิจภาพรวมของอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า GDP ของภูมิภาคเติบโตขึ้นร้อยละ 5.1 โดยมีอัตราการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ 7.1 ตามลำดับ

อัตรา GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2012 มาอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2013 โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน มูลค่ากว่า 8.63 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยไทยและมาเลเซียที่มีเศรษฐกิจมูลค่า 3.88 และ 3.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ขณะที่อัตรา GDP ต่อหัวอยู่ที่ราว 3,837 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตรา GDP ต่อหัวสูงสุด 55,183 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

ด้านการค้าระหว่างประเทศของอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นส่งออก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน (ส่งออกร้อยละ 12 นำเข้าร้อยละ 16) ตามด้วยสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ

ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 1.14 แสนล้านดอลลาร์ เป็น 1.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น เป็นสองคู่ค้าที่ลงทุนในอาเซียนมากที่สุด รวมกันกว่าร้อยละ 40 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

แหล่งที่มา: asean.orgAEC

ททท. เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จับมือเอกชนส่งเสริมเครือข่ายการตลาดกับเพื่อนบ้าน

ททท. โดยกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ เดินหน้าตอกย้ำส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านใน ๔ เมืองหลักของลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยร่วมกับสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นำผู้ประกอบการกว่า ๕๐ รายเดินทางไปพบปะเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงพนมเปญ ฮานอย และโฮจิมินห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจและหารือโอกาสในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวตลาด AEC ร่วมกัน
การจัดโครงการส่งเสริมเครือข่าย ๒ ครั้ง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-ฮานอย และกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเครือข่ายแต่ละครั้ง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า ๘๐ รายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการที่มีรายการนำเที่ยวเชื่อมโยงไทยกับประเทศ AEC แสดงความสนใจส่งรายชื่อ เพื่อร่วมเผยแพร่บนเว็บไซต์ข้อมูล AEC ของ ททท. บน  www.tourismthailand.org/aec
20140829115409
Mr. Chaleune Warinthrasak รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงการณ์  วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว และนายวรายุทธ ไชยะกุล อัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน Thai-Lao Tourism Networking Event วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Donchan Palace นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
20140829115519
Mr. Manh Cuong Pham รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวเวียดนาม และ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน Thai – Vietnam Tourism Networking Event     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Sofitel Plaza Hanoi กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
20140829115647
H.E. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว กัมพูชา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและกัมพูชา ในพิธีการเปิดงาน Thai-Cambodia Tourism Networking Event วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗    ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
cr : http://www.uasean.com/

จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งกับเพื่อนบ้าน

วันนี้ (28 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาพิเศษ เรื่อง “สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย” ว่า ทุกวันนี้เราพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แย่งกันผลิตบัณฑิต แต่ไม่เคยสร้างความร่วมมือว่าจะผลิตบัณฑิตไปในทิศทางใด ทั้งที่แต่ละแห่งก็เก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิต เพราะแม้จะเป็นบัณฑิตแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย เพราะสังคมไม่อยากได้บัณฑิตที่ทุจริตคอรัปชั่น

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพราะเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้วเขาจะไม่ได้แข่งขันกับบัณฑิตไทยด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียนด้วย และขณะนี้หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ได้ปรับปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่มากขึ้น และบัณฑิตไทยเองอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศที่เคยเดินล้าหลังกว่าเรา ตอนนี้เดินแซงหน้าเราไปไกลแล้ว ดังนั้นนิสิตนักศึกษาไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพได้แล้ว

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มหนีจากโลกแห่งความจริงและไปพักพิงโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษหน้าจึงไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มทักษะชีวิต และนวัตกรรมอื่นๆเข้าไปด้วย โดยนิสิตนักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ และรู้จักสังเคราะห์ แก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้

cr : http://www.dailynews.co.th/