ททท. เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จับมือเอกชนส่งเสริมเครือข่ายการตลาดกับเพื่อนบ้าน

ททท. โดยกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ เดินหน้าตอกย้ำส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านใน ๔ เมืองหลักของลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยร่วมกับสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นำผู้ประกอบการกว่า ๕๐ รายเดินทางไปพบปะเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงพนมเปญ ฮานอย และโฮจิมินห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจและหารือโอกาสในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวตลาด AEC ร่วมกัน
การจัดโครงการส่งเสริมเครือข่าย ๒ ครั้ง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-ฮานอย และกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเครือข่ายแต่ละครั้ง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า ๘๐ รายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการที่มีรายการนำเที่ยวเชื่อมโยงไทยกับประเทศ AEC แสดงความสนใจส่งรายชื่อ เพื่อร่วมเผยแพร่บนเว็บไซต์ข้อมูล AEC ของ ททท. บน  www.tourismthailand.org/aec
20140829115409
Mr. Chaleune Warinthrasak รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงการณ์  วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว และนายวรายุทธ ไชยะกุล อัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน Thai-Lao Tourism Networking Event วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Donchan Palace นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
20140829115519
Mr. Manh Cuong Pham รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวเวียดนาม และ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการเปิดงาน Thai – Vietnam Tourism Networking Event     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Sofitel Plaza Hanoi กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
20140829115647
H.E. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว กัมพูชา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและกัมพูชา ในพิธีการเปิดงาน Thai-Cambodia Tourism Networking Event วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗    ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
cr : http://www.uasean.com/

จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งกับเพื่อนบ้าน

วันนี้ (28 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาพิเศษ เรื่อง “สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย” ว่า ทุกวันนี้เราพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แย่งกันผลิตบัณฑิต แต่ไม่เคยสร้างความร่วมมือว่าจะผลิตบัณฑิตไปในทิศทางใด ทั้งที่แต่ละแห่งก็เก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิต เพราะแม้จะเป็นบัณฑิตแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย เพราะสังคมไม่อยากได้บัณฑิตที่ทุจริตคอรัปชั่น

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพราะเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้วเขาจะไม่ได้แข่งขันกับบัณฑิตไทยด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียนด้วย และขณะนี้หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ได้ปรับปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่มากขึ้น และบัณฑิตไทยเองอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศที่เคยเดินล้าหลังกว่าเรา ตอนนี้เดินแซงหน้าเราไปไกลแล้ว ดังนั้นนิสิตนักศึกษาไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพได้แล้ว

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มหนีจากโลกแห่งความจริงและไปพักพิงโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษหน้าจึงไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มทักษะชีวิต และนวัตกรรมอื่นๆเข้าไปด้วย โดยนิสิตนักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ และรู้จักสังเคราะห์ แก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้

cr : http://www.dailynews.co.th/

โอกาสดีสำหรับอัญมณีไทยและเครื่องประดับในตลาด AEC

ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติกล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด

            เพราะการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เพิ่มขึ้น สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติจึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับผู้ค้าและสถาบันที่เป็นองค์การมหาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อสามารถแข่งขันในการตลาดโลกได้

            บรูไน,มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นตลาดที่สำคัญ สำหรับอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวมเป็น 90 เปอร์เซ็นต์จากทั้งภูมิภาค โดยมีกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่า, ฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ

            สำหรับประเทศไทยนั้นมีข้อได้เปรียบได้ในด้านชื่อเสียงในงานฝีมืออัญมณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งชิ้นส่วนของเครื่องประดับด้วยมือ นอกจากนี้อัญมณีและเครื่องประดับไทยยังมีความหลากหลายของวัสดุและการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงเทคนิคพิเศษทางอัญมณีของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

            การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยให้แนวโน้มการเติบโต สำหรับธุรกิจอัญมณีไทยและอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนความต้องการของตลาดอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีศุลกากร เมื่อประชาคมเศรษฐกิจเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับได้มากขึ้น

            ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย 82,700,000 ดอลลาร์สหรัฐในมูลค่าการนำเข้า และ 52,400,000 ดอลลาร์สหรัฐในมูลค่าการส่งออก ทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในรายได้ที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานให้แก่แรงงาน 1.1 ล้านคน 

           หากประชาคมเศรษฐกิจเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ นั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ที่จะขยายตลาดไปยังตลาดโลกและตลาดประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อย่างเสรี

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th / th.aectourismthai.com
ภาพประกอบ:  gemjewelryguide.blogspot.com

อินโดนิเซียเตรียมสอนเพศศึกษาทุกชั้นปี

กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เตรียมบรรจุเนื้อหาเพศศึกษาลงในหลักสูตรทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศในโรงเรียน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการการศึกษาเด็กปฐมวัย นายเออร์มาน ซยามซุดดิน กล่าวว่า กระทรวงฯ จะบรรจุหัวข้ออนามัยการเจริญพันธุ์ลงในหลักสูตรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยไปถึงระดับมัธยม หลังจากในช่วงที่ผ่านมา มีรายงานเรื่องความรุนแรงทางเพศกับเด็กหลายกรณีในอินโดนีเซีย หนึ่งในนั้น เกิดขึ้นในโรงเรียนนานาชาติจาการ์ตา และกรณีของพ่อค้าขายอาหารในชวาตะวันตก ที่ใช้ชื่อปลอมว่า เอมอน ถูกกล่าวหาว่า ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายร้อยคน

หนึ่งในความพยายามที่ประธานาธิบดียุดโดโยโนกำหนดไว้ในกรอบคำแนะนำของประธานาธิบดีสำหรับการคุ้มครองเด็ก คือการให้ความสำคัญกับการศึกษาและเพิ่มการตระหนักรู้ของสังคมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่หลายองค์กรจี้ให้รัฐบาลกำหนดการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนด้วย
อินโดนิเซียเตรียมสอนเพศศึกษาทุกชั้นปี
http://aseanwatch.org/2014/05/25/อินโดนีเซียเตรียมสอนเพ-2/

 

CR : ASEAN Watch

ประชาสัมพันธ์

10373805_747801051937440_9179774031811710881_n

เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ “Strengthening the ASEAN Community” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สนใจตามรายละเอียดในโปสเตอร์เลยครับ

credit: Thanaseth Kunchiramakan

ครบเครื่องเรื่องอาเซียน

เที่ยวไปในอาเซียน – ประตูชัย หรือ ປະຕູໄຊ ในภาษาลาว ตั้งอยู่ที่นครเวียงจันทน์ ส.ป.ป ลาว เป็นการสร้างเลียนแบบ L’Arc De Triomphe ของฝรั่งเศส

แต่ก็มีที่มาที่ไปต่างกันเล็กน้อย คือ หลังจาก คน ลาว ได้ต่อสู้จากการเป็นเมืองขึ้นมานานหลายศตวรรษ หลุดพ้นจากฝรั่งเศส ก็ถูกสหรัฐฯ เข้ายึดครองช่วงสั้นๆ หลังจากสหรัฐฯถอนทัพกลับประเทศ ก็ได้ทิ้งปูนซีเมนต์ไว้มากมาย ซึ่งตั้งใจเอาไว้ทำลานบิน คน ลาว จึงนำปูนดังกล่าวมาสร้างไว้เป็นเป็นอนุสรณ์ชัยชนะหลุดพ้นจากฝรั่งเศส (และสหรัฐฯ) โดยทำ ประตูชัย (Patuxay) เป็นประตูโค้งค่ะ

10307237_662914527095289_5668085972038684335_n


#Knowasean #asean #อาเซียน #tourasean #laos#tourlaos 
http://www.knowasean.com/