ในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม และ ฉลองพระชนม์พรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๐

ขอพระองค์พระพลานามัยสมบูรณ์
พระชมน์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร แก่พสกนิกรทั่วหล้าตราบนานเท่านาน


                                                               ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า
                  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
 
          
 
             
               
เมืองหนัง มโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร. 074-612-415
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์พัทลุง
ภาวะเศรษฐกิจ
พาณิชย์น่ารู้
การส่งออกนำเข้า
ส่วนราชการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ทุนการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลตาม พรบ. ข่าวสาร
รับสมัครงาน
กฏหมาย/ระเบียบ
ราคาส่งผักผลไม้ตลาดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
     
พบเห็นความไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นธรรมทางการค้า โปรดแจ้งมาไ้ด้ที่สายด่วน 1569


เรียน ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน
ขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ ตามโครงสร้างศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
(Provincial Commerce Operation Center :PCOC) โดยทุกท่านสามารถเข้าชมหรือค้นหาข้อมุลได้ที่เว็บไซต์
www.moc.go.th/phattalung