@ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 82/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Tel 0-5551-1049 Fax 0-5551-2228
Email: tk_ops@moc.go.th  , kanok_bou@hotmail.com