TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศ ! เลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563 (คลิกแสดงความคิดเห็น)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กำหนดการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (คลิกแสดงความคิดเห็น)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศ ! การยื่นคำขอจดทะเบียน ESS แบบไร้กระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149235

กระทรวงพาณิชย์