TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายเวลาเปิดให้บริการรับคำขอหรือคำร้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 578/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
“วุฒิไกร” กางแผนปรับโฉมกรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่ Smart DIP เตรียมเปิดตัว 3 โปรเจคตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
การเปรียบเทียบผลการคำนวฯต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373519

กระทรวงพาณิชย์