TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรม CSR วันเด็กแห่งชาติปี 2564
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ศึกษาดูงานช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้า ร่วมยินดี 46 ปี กรมบังคับคดี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้ค้าโควต้าองค์การคลังสินค้า โครงการตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ รอบที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้ค้าโควต้าองค์การคลังสินค้า โครงการตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ รอบที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้ค้าโควต้าองค์การคลังสินค้า โครงการตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ รอบที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
เกรียงศักดิ์ ปรับโครงสร้างเดินหน้าลุย"แก้มลิง++" การบริหารการจัดการสินค้าลำไย
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
เกรียงศักดิ์ ปรับโครงสร้างเดินหน้าลุย"แก้มลิง++" การบริหารการจัดการสินค้ามันสำปะหลัง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
เกรียงศักดิ์ ปรับโครงสร้างเดินหน้าลุย"แก้มลิง++" การบริหารการจัดการสินค้ามะพร้าว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373517

กระทรวงพาณิชย์