TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

งานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า

จังหวัดเคลื่อนที่ จ.สระบุรี

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ จ.อุทัยธานี

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ จ.สระแก้ว

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ จ.ราชบุรี

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ จ.ชุมพร

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเมือง ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

 • สถานที่ :
 • ช่วงวันที่: 01/04/63 ถึง 01/04/63
 • ที่มา: กรมการค้าภายใน
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 5120538

กระทรวงพาณิชย์