TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

ผู้บริหาร อคส. ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าทับกวางเเละที่ดินเปล่าใน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้า ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าปากช่องและต้อนรับนักธุรกิจเยี่ยมชมพื้นที่คลัง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 23 stories

ชมทั้งหมด

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวีดิทัสน์เสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรำยชื..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "นักการค้าออนไลน์" กลุ่มของใช้และของตกแต่ง วันที่ 15 - 16 ม..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless ล่าสุด” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 4 stories

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒµèÍÂÍ´ÍصÊÒË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊÃäìáÅÐÊÔ¹¤éÒªØÁª¹ ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤éÒà´è¹ÀÒ¤à˹×Í 17 ¨Ñ§ËÇÑ´ Northern Gems and Jewelry Festival 2021 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒèéÒ§àËÁÒ§Ò¹àª×èÍÁ⧵ÅÒ´áÅÐà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¡ÒäéÒ(Road Show Business Matching) ¡Ô¨¡ÃÃÁÊè§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ áÅмÅÔµÀѳ±ìªØÁª¹¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò´éÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂá»ÃÃÙ»áÅСÒõÅÒ´ ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ OPOP/OTOP/SMEs à¡ÉµÃá»ÃÃÙ»áÅмÅÔµÀѳ±ìµèÍà¹×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒÍѵÅѡɳìáÅÐà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒäéÒÀÒ¤ãµé ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ó¼Ùé»ÃСͺ¡ÒÃÃèÇÁ§Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤éÒÍÒËÒà THAIFEX ANUGA ASIA 2021 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8914882

กระทรวงพาณิชย์