TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 19 stories

ผู้บริหารองค์การคลังสินค้า ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าปากช่องและต้อนรับนักธุรกิจเยี่ยมชมพื้นที่คลัง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม CSR ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี อคส. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 33 stories

กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (e-learning Courseware) เพื่อให้รับรองมาตรฐานการแสดงผล
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่คุณภาพสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่งไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทาง Call Center
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


!!ด่วน!! รับจำนวนจำกัด นับชั่วโมงด้านบัญชี 6 ชม. ด้านอื่นๆ 6 ชม. สนใจสมัครอบรมออนไลน์ จ.ชลบุรี ในวันที่ 6-7 ส...
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
พบกับ !! โค้ดดี้ เสือร้องไห้ ซี ฉัตรปวีณ์ เอิ้น ปานระพี จอร์จจี้ ปังปอนด์ออนทัวร์ ภายในงานเสวนา "หัวข้อ M..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
!ด่วน! รับจำนวนจำกัด นับชั่วโมงด้านบัญชี 6 ชม. ด้านอื่นๆ 6 ชม. สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 30-31..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
DBD Service X Logistics Startup 2020 ปรับโลจิสติกส์ให้เปรี้ยง เปลี่ยนธุรกิจให้ปัง...สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 4 stories

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ÊÃéÒ§ÀÒ¾ÅѡɳìÊÔ¹¤éÒÀÒÂãµéáºÃ¹´ì¨Ñ§ËÇÑ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒáÅÐà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¡ÒäéÒ à¾×èÍÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Òà¤Ã×Í¢èÒÂÊÔ¹¤éÒáºÃ¹´ì¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐÊÔ¹¤éÒ·ÕèÁÕà¤Ã×èͧËÁÒÂÃѺÃͧÍ×è¹æ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊÔ¹¤éÒ Maehongson Premium áÅÐÊÔ¹¤éÒ Maehongson Brand ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒèѴ§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒÃà´è¹ÀÒ¤à˹×Í »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäéҨѧËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤Í×è¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 6792384

กระทรวงพาณิชย์