TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 มกราคม 2..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำห..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักการค้าชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online) รุ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
โปรดคลิก จ.ระนอง ขอเชิญชวนอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญบีคุณภาพ" ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญสม้ครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักการค้าชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online) รุ่นที่ 1-3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 4473317

กระทรวงพาณิชย์