TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์ และการใช้ Form D / E" วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้" ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "มหากาพย์สงครามการค้า..เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร" ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบิร์กเลย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ปิดรับลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ "eGovernment Forum 2019" ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dbd
ขอเชิญชวนสัมมนา"โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญบีคุณภาพ" เข้าอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรอบแรก ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม EEC Business Drive 2019 (Car Rally) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญ อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงกา..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 -..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3969369

กระทรวงพาณิชย์