TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคล..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน และผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน อบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ด่วน! ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ (ส่วนภูมิภาค)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โค..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" วันพฤหั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ด่วน! ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ (ส่วนกลาง)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครง..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก : Accelerating Innovation in Public Servi..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์อาเซียน-ฮ่องกง" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 5-9 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (รัชดา) (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3969492

กระทรวงพาณิชย์