TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 24 stories

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการค้าในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
คุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำรถโมบายสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลผลิตภัณฑ์ฯ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Face สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2563
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
แจ้งเลื่อนการจัดสัมมนา เรื่อง"หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนเศรษฐกิจไทย"จากเดิมวันศุกร์ที่ 6 มี..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 256..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "ตัดสิทธิ GSP : SMEs รับมืออย่างไร?" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 1 story

No stories found!
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 6095249

กระทรวงพาณิชย์