TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ประกาศรับสมัครงาน
No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
No subcategories, 13 stories

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือน
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, No stories

No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ของกรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1/2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 9 stories

ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรม เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าภายใน
No subcategories, 5 stories

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (ของ ก.พ.)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
<<< Link ไปยังระบบรับสมัคร Online >>>
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149321

กระทรวงพาณิชย์