TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ข่าวการพาณิชย์
No stories found!
ข่าวสาร-ข้าว
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ยาง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ไม้ดอกไม้ประดับ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ปศุสัตว์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-อาหารฮาลาล
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-อาหารอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ยานยนต์,อุปกรณ์และส่วนประกอบ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-วัสดุก่อสร้าง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สิ่งพิมพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-อัญมณีและเครื่องประดับ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องใช้เดินทางเครื่องหนังและรองเท้า/อุปกรณ์กีฬา
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นด้าย
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-แฟชั่นฮาลาล
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ของขวัญของชำร่วยและเครื่องตกแต่งบ้าน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เคหะสิ่งทอ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ของเล่น
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องเขียน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สิ่งแวดล้อม
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-นวัตกรรม
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ผลิตภัณฑ์แและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ฮาลาล
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ดิจิตอลคอนเท้นท์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-โฆษณา
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ธุรกิจสุขภาพ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-การศึกษานานาชาติ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-แฟรนไชส์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ซอฟต์แวร์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-การพิมพ์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-การจัดประชุมและนิทรรศการ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-อู่เรือ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-โลจิสติกส์การค้า
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ร้านอาหารไทย
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สปาไทย
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ภาพยนตร์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-มันสำปะหลัง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ปาล์มน้ำมัน
No subcategories, No stories

No stories found!
สินค้าเกษตรอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-น้ำมัน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สินค้าอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เชื้อเพลิง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ผลิตภัณฑ์และเภสัชกรรม
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวการพาณิชย์-กรมการค้าต่างประเทศ
No subcategories, 10 stories

ประกาศ ! เลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563 (คลิกแสดงความคิดเห็น)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กำหนดการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (คลิกแสดงความคิดเห็น)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมการค้าภายใน
No subcategories, 15 stories

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวอร์ชั่น 4.0
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค รายสัปดาห์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน"
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
กรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวันความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวที่ตนผลิต พ.ศ.2562
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 9 stories

‘พาณิชย์’ เผยทุกภาคส่วนร่วมเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์เวทีใหญ่ RCEP เพียบ ชี้ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีเฮ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
‘พาณิชย์’ เตรียมจัดทัพกูรู ร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์เวทีใหญ่ พร้อมชี้ช่องใช้ประโยชน์และรับมือความตกลงอาร์เซ็ป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
‘พาณิชย์’ เผยข่าวดี FTA อาเซียน-จีน ดันส่งออกทุเรียนไปจีนครึ่งปีแรกพุ่ง 140%
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
กรมเจรจาฯ หารือจีน ผนึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal ดันขยายการค้า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 64
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
‘กรมเจรจาฯ’ ชวนสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมพร้อมสินค้าเกษตรสระบุรีรับการค้ายุคนิวนอร์มอล ทึ่ง! ศักยภาพเพียบ แนะใช้ FTA ติดปีกไปตลาดต่างประเทศ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมทรัพย์สินทางปัญญา
No subcategories, 10 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
No subcategories, 15 stories

พาณิชย์ จับมือ 38 พันธมิตร เตรียมจัดงาน "Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020"
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมพัฒน์ฯ ชวนลาซาด้าบุก! จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างนักการค้าออนไลน์ยุคใหม่ ลุย...ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมมีพี่เลี้ยง เมื่อจบหลักสูตรเข้าตลาดออนไลน์ได้ทันที
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
พาณิชย์ จับมือพันธมิตร พลิกวิกฤตโควิด-19 จัด Thailand Online Mega Sale 2020 ไทยช่วย ไทยช้อป มหกรรมของดีทั่วไทยออนไลน์ คาด...เงินสะพัดกว่า 100 ล้าน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ก้าวทันมิติใหม่การทำธุรกิจในยุค New Normal กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับช้อปปี้ เสริมทักษะการค้า "แนะ" เคล็ดลับรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2020 เคียงข้างธุรกิจไทย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 30 stories

การเผยแพร่งานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการออนไลน์ภาครัฐ จำนวน 280 งานบริการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ขอเชิญรับฟังการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัญ กับการต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ขอเชิญรับฟังการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัญ กับการต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
การเผยแพร่งานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการออนไลน์ภาครัฐ จำนวน 280 งานบริการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2563
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-องค์การคลังสินค้า
No subcategories, 16 stories

พิธีการลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าเข้าร่วมสรุปผลงาน 1 ปี กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ประชุมคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ครั้งที่ 4
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-สำนักงานปลัดฯ
No subcategories, 10 stories

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานรวมใจแสดงความอาลัย
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
จังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองตรัง" ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ขอเชิญชมวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOC ZERO CORRUPTION 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การบริหารคนคุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Talents Management)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
No subcategories, 10 stories

ศักยภาพและอนาคตของมังคุดราชินีผลไม้ไทย
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ศักยภาพและโอกาสของลำไย ผลไม้ตามังกร
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149181

กระทรวงพาณิชย์