TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตงานจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- ขอบเขตงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อก น้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่การดำเนินงานการส่งเสริมจัดทำคำขอ ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง - กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่การดำเนินงานการส่งเสริมจัดทำคำขอ ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องทำงานของกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทาง Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (e-Learning Courseware)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
No subcategories, 12 stories

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลราคาสินค้าดัชนีราคาผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดงาน CLMVT Forum 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149226

กระทรวงพาณิชย์