TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตร์ Image Processing
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประจำปีงบประมทาณ 2564
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 24 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7518803

กระทรวงพาณิชย์