TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การเช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๓ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 The Hybrid Edition)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารบริเวณช่องบันใดขึ้น-ลง อาคาร โถงทางเดินระหว่างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง และโถหน้าลิฟต์ ตั้งแต่ ชั้น 1-17 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอบเขตจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและคัดสรรสุดยอดสินค้าตลาดต้องชม (ต้องชม Product champion)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมตรา Thai SELECT เพื่อขยายการรับรู้และจดจำตราฯ ในงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๓ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 The Hybrid Edition)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- ขอบเขตจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7518706

กระทรวงพาณิชย์