TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าขยายช่องทางการตลาดระดับภาคหรือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผุ้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสินค้าดอกไม้ประดับสู่การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7518163

กระทรวงพาณิชย์