TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota ตามหลักเกณฑ์ใหม่” ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota ตามหลักเกณฑ์ใหม่” ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี งาน eLogistics Summit 2020 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี งาน eLogistics Summit 2020 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563 (Best Digital Accounting Firm ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" ปักหมุด 5 พื่นที่ พิษณุโลก, ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล" ในวันพุธที่ 16..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373516

กระทรวงพาณิชย์