TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


รับสมัครผู้ประกอบการ ก้าวสู่การเป็น Smart Trader Online (ภาคเหนือ)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” โดยการสัมมนาเป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง "เตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” และ “ตรวจต้นทุน ใครๆ ก็ทำได้" วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.10 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วย Facebook Live หัวข้อ "กระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-circumvention : AC)" วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 11 (ผ่าน Zoom / Webinar)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640161

กระทรวงพาณิชย์