TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกวดราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลราคาสินค้าดัชนีราคาผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดงาน CLMVT Forum 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างจัดงาน CLMVT Forum 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 1 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ การจัดงาน CLMVT FORUM 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149412

Please publish modules in offcanvas position.