TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service


ขอเชิญเข้าอบรม "ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้า" ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผลทีมผู้ผ่านรอบการคัดเลือกกิจกรรมสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผลสินค้าผู้เข้าร่วมหลักสูตร DBD Online Masterclass : DO Master
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผลสินค้าผู้เข้าร่วมหลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 สินค้า..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศ รายชื่อสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) ประจำปี 2564
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” การสัมมนารูปแบบ Virtual Seminar ผ่านระบบ Zoom วันที่ 22 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เสริมแก่งธุรกิจ พิชิตการค้าออนไลน์ยุค New Normal" คลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผลสินค้าผู้เข้าร่วมหลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 300 สินค้..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “BOOST ธุรกิจ…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ผ่านระบบ Zoom)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11261177

กระทรวงพาณิชย์