TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service


รับสมัครผู้ประกอบการที่มีสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในกิจกรรม Smart Trader Online
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (จังหวัดเชียงใหม่) หลักสูตร 2 วัน ในวั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รับสมัครผู้ประกอบการ ก้าวสู่การเป็น Smart Trader Online (ภาคเหนือ)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รับสมัครผู้ประกอบการ ก้าวสู่การเป็น Smart Trader Online (ภาคกลาง)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รับสมัครผู้ประกอบการ ก้าวสู่การเป็น Smart Trader Online (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” โดยการสัมมนาเป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9652772

กระทรวงพาณิชย์