TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service


ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วย Facebook Live (กลุ่มปิด) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันเข้าร่วมดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารตลาดหลั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เรื่อง “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว” วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Thailand Online Mega sale 2020 กับกิจกรรม Learn & Share "เคล็ด(ไม่)ลับ พิชิตธุรกิจออนไลน์" เจาะล..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย” ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. – 14.30 น. (จำนวน 20 คน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)” สัญจร (วันที่ 14 ก.ค. 63 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วันที่ 20 ก.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร / วันที่ 22 ก.ค. 63 ณ จังหวัดระยอง / วันที่ 23 ก.ค. 63 ณ จังหวัดปราจีนบุรี) คลิกลงทะเบียน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ (คลิกรายละเอียด)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7121191

กระทรวงพาณิชย์