TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ยานยนต์,อุปกรณ์และส่วนประกอบ

MOC i-Service


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยการสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom หรือ Webinar วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง” วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตปัญหา ด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในยุค New Normal” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ (ผ่านระบบ Zoom) คลิกสมัครเข้าร่วม
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” โดยการสัมมนาเป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง "เตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” และ “ตรวจต้นทุน ใครๆ ก็ทำได้" วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.10 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9611606

กระทรวงพาณิชย์