TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ของเล่น

MOC i-Service


Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้" ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "มหากาพย์สงครามการค้า..เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร" ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบิร์กเลย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ปิดรับลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ "eGovernment Forum 2019" ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคล..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 -..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกา..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โค..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่า..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3280271

กระทรวงพาณิชย์