TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : เคหะสิ่งทอ

MOC i-Service

อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

ด่วน!!! ระบบ e-Learning ขยายเวลาเปิดให้บริการ เปิด-ปิดรับสมัคร 15 เม.ย.2563-31 ต.ค.63 เปิด-ปิดเรียน 15 เม.ย.6..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล" ในวันพุธที่ 16..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "วิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (e-TCWMD) ระยะที่ 3" ระยะเวลา: 15-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08...
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 10 stories

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "วิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (e-TCWMD) ระยะที่ 3" ระยะเวลา: 15-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT" วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 (กรุงเทพฯ)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วย Facebook Live (แบบกลุ่ม) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (รอบที่ 2) (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วย Facebook Live (กลุ่มปิด) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (รอบที่ 1) (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 15 stories

ด่วน!!! ระบบ e-Learning ขยายเวลาเปิดให้บริการ เปิด-ปิดรับสมัคร 15 เม.ย.2563-31 ต.ค.63 เปิด-ปิดเรียน 15 เม.ย.6..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล" ในวันพุธที่ 16..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08...
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 30 stories

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม eBay
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Online Export Clinic :การเสริมสร้างความรู้ในตลาดสินค้าอาหารสำหรับกลุ่ม Food Service ในสหรัฐฯ (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรการนำเสนอแนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 27 stories

หลักสูตรการใช้เว็บไซต์อีเบย์เพื่อการส่งออกอะไหล่ยนต์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรการออกแบบกราฟิกเพื่อการค้ายุคใหม่
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7507504

กระทรวงพาณิชย์