TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : เคหะสิ่งทอ

MOC i-Service


โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์ เดือนมิถุนายน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล (ออนไลน์ผ่านระบบ zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการเสวนา “เชื่อมสายใย Smart Exporter” ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
การเสวนาเปิดตัวโครงการหลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรูสู่ภูมิภาค
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (เชียงใหม่)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องมือทางการค้าและตราสัญลักษณ์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่นที่ 3
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการ สินค้าดอยออนไลน์ขายสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงราย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7890997

กระทรวงพาณิชย์