TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : การจัดประชุมและนิทรรศการ

MOC i-Service


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง” วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตปัญหา ด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในยุค New Normal” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal" วันที่ 24 -..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "มัคคุเทศก์ ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด รุ่น 2" วั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
สัมมนาออนไลน์ "ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal" ผ่านระบบ ZOOM
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
สัมมนาออนไลน์ "มัคคุเทศก์ ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด รุ่น 2" ผ่านระบบ ZOOM
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ (ผ่านระบบ Zoom) คลิกสมัครเข้าร่วม
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 10540999

กระทรวงพาณิชย์