TH  EN  

All Service ศูนย์รวมบริการกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
All Service ศูนย์รวมบริการกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

คู่มือประชาชน : บริการด้านการค้าภายใน

คู่มือการให้บริการท่าเทียบเรือ ท่า27A

คู่มือการให้เช่าพื้นที่พักสินค้าชั่วคราว

คู่มือการให้เช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คู่มือการให้เช่าคลังสินค้าทำสัญญาระยะยาว

การรับแจ้งการมีสาขากิจการไซโลและห้องเย็น

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7890822

กระทรวงพาณิชย์